В дигиталната ера бизнесът има нужда от надеждно, гъвкаво и сигурно решение за архивиране и възстановяване на данни. Компаниите ежедневно боравят с все повече електронни документи, изображения, бази данни, електронна поща и приложения. Целостта и сигурността на всички тези електронни активи е първостепенен приоритет за ръководителите на малкия и среден бизнес, тъй като множество бизнес процеси функционират с или зависят от тези данни.

Архивиране и възстановяване на данни 1
Архивиране и възстановяване на данни 2

Архивирането на данни е основен инструмент за предотвратяване на рисковете свързани с:

  • Технически срив

  • Хакерска атака

  • Човешка грешка

  • Кражба 

  • Пожар или природно бедствие

Решението за архивиране на SGB iTech се адаптира индивидуално за всеки клиент и предоставя следните възможности

Scroll to Top
Scroll to Top