Почти всяка локална мрежа се нуждае от гъвкав и надежден сървър. Администрирането в някои случаи е лесно, но често се налага сериозно разпределение на ресурсите на една машина, работеща като сървър, нива на достъп, сигурност и функционалност. Ние от SGB iTech работим както на Windows така и на Linux базирани операционни системи. 

Изграждане и абонаментна поддръжка на сървърни системи 1
 • Пълна хардуерна и софтуерна поддръжка.
 • Сървъри с операционна система MS Windows server и Linux server.
 • Платформи за виртуализация, както и виртуални машини (сървъри).
 • Пощенски (е-mail) сървъри.
  Комуникационни сървъри/рутери.
 • Терминални сървъри (MS Terminal Services).
 • Активна директория (MS Active Directory).
 • WEB и FTP сървъри.
 • Сървъри за видео наблюдение.
 • Поддържаме архиви на архивиращи устройства.
 • Разработваме и поддържаме стратегии за архивиране.
 • Поддържаме мрежови дискови масиви за съхранение на данни Network Attached Storage (NAS).
 • Поддържаме системи за блоково съхранение на данни Storage Area Network (SAN).
 • Изграждаме и поддържаме клъстери от сървъри.
 • Мигрираме физически към виртуални машини (VM).
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме управляеми комутатори (суичове).
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме защитени Wi-Fi мрежи.
 • Конфигурираме и поддържаме VLAN (виртуални локални мрежи).
 • Наблюдаваме и управляваме трафика на компютърните мрежи.
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме комуникационни рутери.
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме защитни стени (firewall).
 • Конфигурираме и поддържаме надеждни VPN (виртуални частни мрежи).
Scroll to Top
Scroll to Top