При сключване на договор за абонаментна компютърна или сървърна поддръжка се предплаща за 1 месец до 5-то число на съответния месец. При сключване на договор след 5-то число се изчислява такса съответстваща на броя дни оставащи до края на месеца.

При сключване на договор за абонамент, включващ по-голям брой устройства „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага допълнителен % отстъпка от цената за абонамента.

Начини на разплащане:

 • Банков превод:

  Банка/Платежна институция: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА (ЦКБ) – гр. София

  IBAN: BG26CECB979010I3515500

  BIC: CECBBGSF

  ВАЛУТА: ЛЕВА

  Бенефициент: „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 • Интегрирана онлайн разплащателна система – Виртуален ПОС терминал (с кредитна / дебитна карта)
 • PayPal
 • Stripe
 • Revolut

Какви са таксите за достъп до финансовите мрежи, в които се обработват онлайн разплащанията на портала на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД?

Таксите на портала са разходите, начислявани за достъп до финансовите мрежи, в които се обработват онлайн разплащанията на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Таксата за плащане на портала за издадена и получена фактура с кредитна/дебитна карта е 1,5% от сумата на транзакцията + 0,50 лв.

Как „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД използва номерата на дебитните и кредитните карти при плащания?

Ние от „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сме подписали договор за обслужване със системи за разплащане като STRIPE, PAYPAL, Revolut или Обслужващата банка на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и нито един наш служител няма пряк достъп до тях.

Защитен ли съм, когато предоставям номерата на дебитните и кредитните карти при плащания в системите на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД?

Номерата на кредитните и дебитните карти, които предоставяте при разплащане на продукти и услуги, закупени от нас се шифроват и съхраняват на защитени сървъри на сигурно местоположение от нашите партньори STRIPE, PAYPAL, Revolut или Обслужващата банка на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които представляват глобални и локални системи за разплащане сертифицирани по всички стандарти за сигурност на разплащанията.

„СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД използва номерата на кредитните и дебитните карти, които предоставяте, за да улеснява плащанията за покупките ви онлайн или офлайн, както и с цел предпазване от измами.

В Политика за поверителност“ на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД подробно е описано как използваме информацията в профила ви и тази за плащания, включително събираните от нас данни и начина, по който ги споделяме. Споделяме лична информация с трети страни само при описаните в това съобщение обстоятелства.

Scroll to Top
Scroll to Top