Договор за абонаментна компютърна поддръжка се сключва за 12 или 24 месеца. При предсрочно прекратяване по желание на клиента и при спазване на едномесечно предизвестие същият заплаща неустойка в размер на 30% от стойността на пропуснатите месечни абонаментни такси. След изтичане на абонамента се преподписва нов договор по желание на клиента.

При сключване на договор за абонаментен план се предплаща за 1 месец до 5-то число на съответния месец. При сключване на договор след 5-то число се изчислява такса съответстваща на броя дни оставащи до края на месеца. Плащането се извършва по банков път, с кредитна или дебитна карта през online системата на СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД. При неплащане за текущ месец, СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да ограничи услугите си до заплащане на дължимото.

Новите абонати имат възможност да сключат едномесечен договор, с цел тестване качеството на услугите, след изтичането на който се подписва 6 или 12 месечен договор или клиентът се отказва от обслужване – без да дължи допълнителни такси или неустойки.

Клиентът има право по желание да прескочи еднократно 1 месец годишно, през който да не заплаща месечна такса и да не бъде обслужван – най-приложимо през летния сезон, като това което е необходимо да направи е да изпрати писмено предизвестие (по електронна поща /email/) най-късно един месец преди започване на този период. Във връзка с това с това предизвестие ще бъде приспадната една месечна такса от договора за поддръжка с издаване на кредитно известие за сборната сума по договора за поддръжка.

Scroll to Top
Scroll to Top